ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพของฉนวน

MIG-8600PA

ไม่ไหม้แม้ไฟลัดวงจร

แม้ในการทดสอบแรงดันไฟต่ำ ก็สามารถใช้ขีดจำกัดกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หลังการทดสอบได้

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ MIG-8600B

การตรวจจับการย้ายข้อมูลด้วยนาทีปัจจุบัน

สำหรับผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์