Sản phẩm Chi tiết

Máy đo suy giảm cách điện

HiP-1000/2000/3000

Đo điện áp cao và dòng điện yếu theo thời gian thực

Ứng dụng điện áp cao được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp mạch đo 1 kênh / 1 nguồn điện / 1 và cáp bảo vệ tích cực cấu trúc kép, đây là tính năng lớn nhất của IMV.

Đặc trưng

Kiểm tra chính xác với giới hạn hiện tại

Mặc dù ứng dụng điện áp cao là có thể, nhưng điện áp thấp có thể bị hạn chế.

phòng ngừa sự cố

Được trang bị khóa liên động để ngăn ngừa sự cố cho ứng dụng điện áp cao để tránh lỗi của con người.

Có thể mở rộng lên đến 256ch (1 khung: 32ch)

Có thể thêm tối đa 256 kênh mặc dù nó là 1000V.