Sản phẩm Chi tiết

Máy đo suy giảm cách điện

MIG-8600PA

Không bị cháy ngay cả khi bị đoản mạch

Ngay cả trong các thử nghiệm điện áp thấp, giới hạn dòng điện có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho phân tích sau thử nghiệm

Đặc trưng

Hiệu suất tương tự như MIG-8600B

Phát hiện di chuyển với dòng phút

Đối với sản phẩm bán dẫn