×

Maintenance Product Maintenance

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

ความสำคัญของการบำรุงรักษา

  • กลไกรองรับของเชคเกอร์ขึ้นอยู่กับ
    ​สึกหรอ!

  • ความล้มเหลวอย่างกะทันหันอาจส่งผลให้
    ​การหยุดชะงักเป็นเวลานาน

  • จำเป็นต้อง​เปลี่ยนและปรับชิ้นส่วนสิ้นเปลืองเป็นประจำ

Maintenance Scene