ธุรกิจ

IMV นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายตามมุมมองทั้งสามของ ESG และมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและการปรับปรุงค่านิยมองค์กร

เกี่ยวกับไอเอ็มวี

IMV มีส่วนสนับสนุนความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกผ่านธุรกิจของบริษัท และมีส่วนในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน