×

Products Product

เช่า

Rental

เช่าเครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือน

เช่าเพื่อส่งผู้ทดสอบไปยังตำแหน่งที่กำหนด อุปกรณ์ เช่าซึ่งให้ยืมเฉพาะสถานที่และอุปกรณ์เท่านั้น ในทั้งสองกรณี ต้นทุนการทดสอบสามารถลดลงได้ในขณะที่รักษาความลับของข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายการแคตตาล็อก

catalogue List

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ PDF สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง