×

Products Product

ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนด้วยไฟฟ้า

IMV Corporation คือผู้ผลิตชั้นนำด้านระบบทดสอบเครื่องเขย่าแบบสั่นสะเทือนในประเทศญี่ปุ่น
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนใช้เพื่อประเมินความทนทานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้างโดยการใช้โปรไฟล์การสั่นสะเทือนที่ออกแบบมาเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการใช้งานขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนการทดสอบที่มีการวัดผลและมีประสิทธิภาพของเราช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานของผู้บริโภค การทหาร และยานยนต์

ระบบพื้นฐาน

ระบบที่กะทัดรัด

ระบบหลายแกน

ระบบทดสอบสิ่งแวดล้อม

ระบบทดสอบสภาพแวดล้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์และโครงสร้างในสภาวะที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือน ซึ่งจะช่วยประเมินความทนทาน เพิ่มความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ โดยการจำลองความเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่อาจเผชิญระหว่างการใช้งาน