×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

สนับสนุน

ดาวน์โหลด

K2/K2+ ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (HASP) สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง อุปกรณ์ป้องกันนี้อาจทำงานไม่ถูกต้องกับ Windows เวอร์ชันล่าสุด หากไดรเวอร์ล้าสมัย ในกรณีนี้ โปรดใช้ไดรเวอร์อุปกรณ์ป้องกันล่าสุดที่ตรวจสอบโดย IMV

คำขอรับบริการ เกี่ยวกับซอร์สโค้ด GPL/LGPL

โปรดรอสักครู่เพื่อให้แบบฟอร์มปรากฏขึ้น

หากแบบฟอร์มไม่ปรากฏ โปรด ติดต่อเรา \