Sản phẩm Chi tiết

Ủng hộ

Tải xuống

K2/K2+ sử dụng thiết bị bảo vệ (HASP) để xác minh xác thực. Thiết bị bảo vệ này có thể không hoạt động bình thường với phiên bản Windows mới nhất nếu trình điều khiển đã lỗi thời. Trong trường hợp này, vui lòng sử dụng trình điều khiển thiết bị bảo vệ mới nhất đã được IMV xác minh.

Cuộc điều tra về mã nguồn GPL/LGPL

Vui lòng đợi trong giây lát để biểu mẫu hiện ra.

Nếu biểu mẫu không xuất hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi