×

Testlab Test & solution

เครื่องมือวัดสามมิติแบบสแกนเนอร์ 3D VL700

เครื่องมือวัด

  • เครื่องมือวัดสามมิติแบบสแกนเนอร์ 3D VL700
ตัวอย่างการใช้งาน วัตถุของการวัด ผู้ผลิต
การสแกน 3D
พลัง STL, STEP
การเปรียบเทียบข้อมูลการสแกนและข้อมูล CAD
การวัดขนาดที่แม่นยำ
สแกนครั้งเดียว 200 × 200 × 200
ความยาว: แบ่งการสแกนและคอมโพสิต
Keyence Corporation
Click here for the website.