Case study กรณีศึกษา

ให้คำปรึกษาด้านการสั่นสะเทือนสำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน

  • กรณีศึกษาการทดสอบวัดผล
  • คนอื่น

ภาพรวมการทดสอบ

ควรมีการตรวจสอบข้อมูลการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติและคำแนะนำ

รายละเอียดการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ถือว่าผิดปกติจะถูกส่งต่อถึงเรา
หลังจากวิเคราะห์โดยละเอียดแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งคืนให้คุณเป็นผลการตรวจสอบ