Case study กรณีศึกษา

การทดสอบส่วนประกอบอุปกรณ์จักรยาน

  • กรณีศึกษาการทดสอบการสั่นสะเทือน
  • การสืบพันธุ์ของคลื่นจริง
  • คนอื่น

ภาพรวมการทดสอบ

■ วัตถุประสงค์

ตรวจสอบการยึดที่ยึดโทรศัพท์กับแฮนด์จักรยานเสือหมอบ

■ ตัวอย่างการทดสอบ

ที่วางโทรศัพท์มือถือ

■ เงื่อนไขการทดสอบ

วัดการสั่นสะเทือนขณะวิ่งบนผิวถนนแบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบแรงยึดโทรศัพท์มือถือของที่ยึดและดูว่ามีการเบี่ยงเบนไปจากแฮนด์จับตามสภาพแวดล้อมจริงหรือไม่ มีการใช้กล้องความเร็วสูงเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของโทรศัพท์มือถือด้วยสายตา

เงื่อนไขการทดสอบ1

เงื่อนไขการทดสอบ2

พฤติกรรมระหว่างการทดสอบ