Case study Case

Kiểm tra các bộ phận phụ tùng xe đạp

  • Nghiên cứu trường hợp kiểm tra độ rung
  • Tái tạo sóng thực tế
  • Người khác

Tổng quan về thử nghiệm

■ Mục đích

Để kiểm tra độ giữ của giá đỡ điện thoại gắn vào ghi đông của xe đạp địa hình.

■ EUT

Giá đỡ cho điện thoại di động

■ điều kiện thử nghiệm

Các rung động khác nhau khi chạy trên mặt đường được đo để kiểm tra lực giữ điện thoại di động của giá đỡ và liệu nó có bị lệch khỏi tay lái hay không dựa trên môi trường thực tế.
Một camera tốc độ cao đã được sử dụng để kiểm tra trực quan hoạt động của điện thoại di động.

Điều kiện kiểm tra (1)

Điều kiện kiểm tra (2)

Hành vi trong quá trình thử nghiệm