Case study กรณีศึกษา

การทดสอบการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมของ UN

  • กรณีศึกษาการทดสอบการสั่นสะเทือน
  • คลื่นแบบไซน์
  • แบตเตอรี่
  • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน UN แนะนำการทดสอบการขนส่ง UN38.3

ภาพรวมการทดสอบ

■ วัตถุประสงค์

สันนิษฐานว่าเกิดการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่ง เพื่อตรวจสอบมวลที่ลดลง การรั่วไหล การแตกร้าว การแตกหัก และการจุดระเบิดหลังการทดสอบ
ยกเว้นแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดจะได้รับการยืนยันอย่างน้อย 90% ของแรงดันไฟฟ้าทันทีก่อนการทดสอบ
ลูกค้าที่ใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบจะต้องใช้อุปกรณ์นิรภัยและใช้ระบบที่จะหยุดการทดสอบทันทีในกรณีที่แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ

■ เงื่อนไขการทดสอบ

ช่วงความถี่การสั่นสะเทือน: 7 Hz ถึง 200 Hz
ระดับความเร่ง: 7 Hz ถึง 18 Hz 1 gn คงที่/18 Hz ถึง 50 Hz แอมพลิจูดสองเท่า 1.6 มม./50 Hz ถึง 200 Hz 8 gn คงที่
เวลาทดสอบ: 3 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง
ทิศทางการสั่นสะเทือน: 3 ทิศทาง
ในเวอร์ชันล่าสุดของ UN38.3 ที่ออกในปี 2011 มีการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ใน T3 และเพิ่มความเร่งสูงสุด 2 gn สำหรับ 12 กก. ขึ้นไป (8 gn สำหรับ 12 กก. หรือน้อยกว่า)

คู่มือการทดสอบและเกณฑ์ของ UN ส่วนที่ 3 ส่วนย่อย 38.3

ภาพสถานะการทดสอบ

บันทึก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้

ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน: i240/SA3M/H6
ตัวควบคุมการสั่นสะเทือน: ซอฟต์แวร์ K2 คลื่นแบบไซน์

เวลาทดสอบ

6ชม./2วัน