Case study Case

Thử nghiệm vận chuyển pin lithium của Liên Hợp Quốc

  • Nghiên cứu trường hợp kiểm tra độ rung
  • Sin
  • Ắc quy
  • Pin lithium-ion Thử nghiệm vận chuyển được UN khuyến nghị UN38.3

Tổng quan về thử nghiệm

■ Mục đích

Giả sử rung động trong quá trình vận chuyển, để kiểm tra giảm khối lượng, rò rỉ, vỡ, vỡ và bắt lửa sau khi thử nghiệm
Ngoại trừ pin đã xả hết, điện áp hở mạch được xác nhận là ít nhất bằng 90% điện áp ngay trước khi thử nghiệm.
Khách hàng sử dụng phòng thử nghiệm được cho là sử dụng thiết bị an toàn và sử dụng hệ thống dừng thử nghiệm ngay lập tức trong trường hợp pin bị trục trặc.

■ điều kiện thử nghiệm

Dải tần số rung: 7 Hz đến 200 Hz
Mức gia tốc: 7 Hz đến 18 Hz Hằng số 1 gn/biên độ kép 18 Hz đến 50 Hz 1,6 mm/50 Hz đến 200 Hz Hằng số 8 gn
Thời gian thử nghiệm: 3 giờ cho mỗi hướng
[Hướng rung: 3 hướng
Trong phiên bản UN38.3 mới nhất được phát hành vào năm 2011, điều kiện về pin lớn đã được thêm vào T3 và khả năng tăng tốc tối đa 2gn đã được thêm vào cho 12 kg trở lên.
(8gn cho 12kg trở xuống).

Hướng dẫn kiểm tra và tiêu chí của UN, Phần III, tiểu mục 38.3

Hình ảnh trạng thái thử nghiệm

Bản ghi nhớ

Cơ sở vật chất sử dụng

Hệ thống kiểm tra độ rung:  i240/SA3M/H6
Bộ điều khiển rung: Phần mềm K2 Sin

thời gian kiểm tra

6 giờ/2 ngày