×

TestLab Test & solution

การทดสอบการประเมินเสียงรบกวน

การทดสอบนี้วัดเสียงรบกวน (เสียงเอี๊ยดอ๊าด/เสียงสั่น) ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เนื่องจากการสั่นสะเทือน และตรวจสอบระดับเสียง

การทดสอบการประเมินเสียงรบกวน

คุณสมบัติ

ห้องกึ่งเสียงสะท้อน (4200 x 4200 x 4200 ㎜) มีให้บริการในห้องปฏิบัติการทดสอบโอซาก้า ซึ่งการวัดสามารถทำได้ตามมาตรฐานของบริษัทต่าง ๆ เช่น NR35
ไมโครโฟน ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เสียง และระบบทดสอบการสั่นสะเทือนที่มีสัญญาณรบกวนต่ำมีให้บริการอย่างถาวร และสามารถทำการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ระดับเสียงและการวิเคราะห์ความดังของแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนได้

คำขอรับบริการ

โปรดรอสักครู่เพื่อให้แบบฟอร์มปรากฏขึ้น

หากแบบฟอร์มไม่ปรากฏ โปรด ติดต่อเรา