TestLab Test & solution

Thử nghiệm đánh giá tiếng động bất thường

Thử nghiệm này đo tiếng ồn (tiếng rít/lạch cạch) do sản phẩm tạo ra do rung động và kiểm tra mức độ tiếng ồn.

スクイーク&ラトル試験(異音評価試験)

Đặc trưng

Phòng bán phản xạ (4200 x 4200 x 4200 ㎜) có sẵn trong Phòng thí nghiệm Thử nghiệm Osaka, nơi các phép đo có thể được thực hiện theo tiêu chuẩn của các công ty khác nhau, chẳng hạn như NR35.
Micrô, phần mềm phân tích âm thanh và hệ thống kiểm tra độ rung tiếng ồn thấp luôn có sẵn và có thể thực hiện nhiều phân tích khác nhau như phân tích quãng tám và phân tích độ ồn của các nguồn rung.

Inquiries

Vui lòng đợi trong giây lát để biểu mẫu hiện ra.

Nếu biểu mẫu không xuất hiện, vui lòngli​ên hệ với chúng tôi