×

Case study กรณีศึกษา

การวัดการประเมินสุขภาพของสะพานขนาดใหญ่

  • กรณีศึกษาการทดสอบวัดผล
  • ต้านทานแผ่นดินไหว

ขอ

สะพานจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากการซึมผ่านของน้ำและการเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งเกิดจากรอยแตกของพื้นผิวเนื่องจากอายุ
ลูกค้าต้องการวิเคราะห์ว่าสะพานได้รับแรงสั่นสะเทือนอะไรบ้าง และรอยแตกร้าวของพื้นผิวมีพฤติกรรมอย่างไรโดยการวัดในช่วง 24 ชั่วโมง

รายละเอียดการวิเคราะห์

ระบบการวัดแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงถูกสร้างขึ้นเพื่อวัดความเร่ง อุณหภูมิ ความชื้น และความเครียด
มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงของการจราจรและค่าความเร่งในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน ตลอดจนพฤติกรรมของรอยแตก
อัตราการหน่วง (เป็นชั่วโมง) ที่แต่ละความถี่ธรรมชาติของสะพานยังถูกคำนวณด้วย

大型橋梁の健全度評価測定