Case study Case

Các phép đo đánh giá sức khỏe của các cây cầu lớn

  • Nghiên cứu trường hợp thử nghiệm đo lường
  • chống động đất

yêu cầu

Cây cầu đang cần được sửa chữa do thấm nước và sự xuống cấp đáng kể về hình thức bên ngoài do các vết nứt trên bề mặt do lão hóa.
Khách hàng muốn phân tích những rung động mà cây cầu phải chịu và các vết nứt trên bề mặt hoạt động như thế nào bằng cách đo chúng trong khoảng thời gian 24 giờ.

Chi tiết phân tích

Một hệ thống đo liên tục 24 giờ được xây dựng để đo gia tốc, nhiệt độ, độ ẩm và sức căng.
Những thay đổi về giá trị lưu lượng và gia tốc tại các thời điểm khác nhau trong ngày đã được tiết lộ, cũng như hành vi của các vết nứt.
Tỷ lệ giảm xóc (tính bằng giờ) ở mỗi tần số tự nhiên của cây cầu cũng được tính toán.

大型橋梁の健全度評価測定