×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

MIG-8600B

เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพของฉนวน

MIG-8600B

เครื่องขายดีที่สุดของ IMV

รองรับทั้งด้านต่ำและด้านสูงด้วยอันนี้

คุณสมบัติ

วงจรการวัดและแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งแยกกัน

วงจรวัดกระแสไฟอ่อน

การแสดงกราฟตามเวลาจริง

สามารถขยายได้ถึง 256 ch