Sản phẩm Chi tiết

MIG-8600B

Máy đo suy giảm cách điện

MIG-8600B

Máy bán chạy nhất của IMV

Cả mặt thấp và mặt cao đều có thể được hỗ trợ với cái này.

Đặc trưng

Mạch đo và điện áp ứng dụng được gắn riêng

Mạch đo dòng điện yếu

Hiển thị biểu đồ thời gian thực

Có thể mở rộng tối đa 256 ch