×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

โมดูลเอาต์พุตเซนเซอร์สำหรับ VP-100 (CC-551)

ผลิตภัณฑ์สำหรับ IoT

โมดูลเอาต์พุตเซนเซอร์สำหรับ VP-100
(CC-551)

จ่ายกระแสไฟที่จำเป็นในการขับเคลื่อนเซ็นเซอร์ด้วยปรีแอมพลิฟายเออร์ในตัว และสามารถนำเอาต์พุตรูปคลื่นจากเซ็นเซอร์ออกจากขั้วต่อเอาต์พุตหรือเต้ารับ BNC ได้

คุณสมบัติ

กะทัดรัด

ราคาถูก

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

แบบโครงร่าง

ขนาด