Sản phẩm Chi tiết

Mô-đun đầu ra cảm biến cho VP-100 (CC-551)

Sản phẩm cho IoT

Mô-đun đầu ra cảm biến cho VP-100
(CC-551)

Nó cung cấp dòng điện cần thiết để điều khiển cảm biến có bộ tiền khuếch đại tích hợp và đầu ra dạng sóng từ cảm biến có thể được lấy ra từ đầu ra hoặc ổ cắm BNC.

Đặc trưng

gọn nhẹ

Giá thấp

Ví dụ kết nối

Ví dụ về kết nối

Vẽ phác thảo

bản vẽ phác thảo