×

News หัวข้อข่าว

จดหมายขอบคุณจาก JAXA

จดหมายขอบคุณจาก JAXA

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2024 เรา IMV ได้รับจดหมายขอบคุณจาก JAXA (องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น) เพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมของเราในการพัฒนาจรวด H3

พิธีที่จัดขึ้นโดย JAXA เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการปล่อยจรวด H3 มีบริษัทชั้นนำหลายแห่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจรวด H3 เข้าร่วม IMV ได้รับการยกย่องสำหรับการทำงานในการทดสอบและประเมินส่วนประกอบสำคัญเช่นเครื่องยนต์จรวด

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่การมีส่วนร่วมของเราในอุตสาหกรรมอวกาศได้รับการประเมินค่าสูง ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง

ในอนาคต ทีมงานทั้งหมดของเราจะยังคงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอวกาศของญี่ปุ่นต่อไป เราขอความกรุณาในการสนับสนุนและความร่วมมือจากท่านอย่างต่อเนื่อง