Tập đoàn IMV là công ty hàng đầu về thử nghiệm và đo lường độ rung.

Chào mừng đến với IMV.

Chúng tôi là người liên hệ của bạn về hệ thống mô phỏng môi trường và thử nghiệm độ rung.
Chúng tôi cung cấp cho bạn công nghệ bền vững với yếu tố ECO: Với hệ thống của chúng tôi, năng lượng và lượng khí thải CO2 giảm đáng kể do quạt,
tốc độ và nguồn cung cấp từ trường có thể được điều chỉnh tùy theo tải.
Hệ thống kiểm tra độ rung bằng ngón tay cái màu xanh lá cây!
Dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Việc kinh doanh

IMV cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng dựa trên ba quan điểm của ESG và hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Giới thiệu về IMV

IMV đóng góp vào sự an toàn và an ninh của thế giới thông qua hoạt động kinh doanh của mình và góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững.