×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ตัวเลือก เครื่องวัดแผ่นดินไหว (ซอฟต์แวร์)

ซอฟต์แวร์บำรุงรักษา

(DS-7274 / DS-5254)

ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ตรวจสอบแผ่นดินไหวและพีซีด้วยสายเคเบิลเฉพาะ จะสามารถรับการตั้งค่าแต่ละรายการ ข้อมูลข้อมูลแผ่นดินไหว (วันที่ / เวลา / ค่าแกลลอนสูงสุด / ความเข้มแผ่นดินไหว) หรือข้อมูลรูปคลื่นได้

รุ่นที่ใช้ได้กับ DS-7274

SW-54 / SW-52

รุ่นที่ใช้ได้กับ DS-5254

TM-0013-SW/SW-52ST