×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

จอแสดงผลภายนอก (ED74)

ตัวเลือกเครื่องวัดแผ่นดินไหว

จอแสดงผลภายนอก
(ED74)

ระบุแอมพลิจูดของการเร่งความเร็ว สเกลความเข้มของแผ่นดินไหว และเวลาที่เกิดสัญญาณเตือน

รุ่นที่ใช้งานได้

SW-54