Sản phẩm Chi tiết

Tùy chọn máy đo địa chấn (phần mềm)

phần mềm bảo trì

(DS-7274/DS-5254)

Bằng cách kết nối giữa thiết bị giám sát động đất và PC bằng cáp chuyên dụng, có thể thu được từng cài đặt, dữ liệu thông tin động đất (ngày/giờ/giá trị gal tối đa/cường độ địa chấn) hoặc dữ liệu dạng sóng.

Các mẫu áp dụng cho DS-7274

SW-54 / SW-52

Các mẫu áp dụng cho DS-5254

TM-0013-SW / SW-52ST