×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ชุดควบคุมหลายชุด – 2 จาก 3 – (CU-5)

ตัวเลือกเครื่องวัดแผ่นดินไหว

ชุดควบคุมหลายชุด – 2 จาก 3 –
(CU-5)

อุปกรณ์นี้ทำให้ความน่าเชื่อถือของเอาต์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ของสัญญาณเตือนเพื่อควบคุมหรือหยุดการเปิดใช้งานสูงขึ้น สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกเมื่อ 2 ยูนิตจาก 3 ยูนิตสร้างสัญญาณเตือน

รุ่นที่ใช้งานได้

SW-54

SW-52