×

TestLab Test & solution

การทดสอบแบตเตอรี่

การทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของโครงสร้างของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนรวมกัน ด้วยความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร เรายังสามารถให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ รวมถึงการชาร์จมากเกินไปและการชาร์จ/คายประจุ

Photographs of battery tests

คุณสมบัติ

โซนทดสอบแบตเตอรี่มีไว้สำหรับจัดการกับการจุดระเบิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทดสอบ มีมาตรการดับไฟและป้องกันการลามไฟ

สอบถาม

โปรดรอสักครู่เพื่อให้แบบฟอร์มปรากฏขึ้น

หากแบบฟอร์มไม่ปรากฏ โปรด ติดต่อเรา