TestLab Test & solution

Thử nghiệm pin

Thử nghiệm để xác nhận hiệu suất và tính toàn vẹn cấu trúc của pin sạc lithium-ion được sử dụng trong xe điện và xe hybrid trong môi trường nhiệt độ và rung động kết hợp. Khi cộng tác với các công ty đối tác, chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ tổng thể cho việc kiểm tra pin, bao gồm sạc quá mức và sạc/xả.

Hình ảnh kiểm tra pin

Đặc trưng

Khu vực kiểm tra pin có sẵn để đối phó với đánh lửa không chủ ý trong quá trình thử nghiệm. Các biện pháp dập lửa, chống cháy lan đã được triển khai.

Cuộc điều tra

Vui lòng đợi trong giây lát để biểu mẫu hiện ra.

Nếu biểu mẫu không xuất hiện, vui lòngli​ên hệ với chúng tôi