×

TestLab Test & solution

การทดสอบการสั่นสะเทือน

ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนและความเครียดจากสภาพอากาศในขั้นตอนต่างๆ ของการขนส่ง การจัดเก็บ และการใช้งาน
ฟังก์ชัน ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต้องสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ การทดสอบการสั่นสะเทือนเป็นการทดสอบเพื่อประเมินค่าความเครียดตลอดอายุการใช้งานอย่างปลอดภัยในระยะเวลาอันสั้นในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบการสั่นสะเทือน!」สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด

การทดสอบการสั่นสะเทือน

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทดสอบการสั่นสะเทือนผลิตและพัฒนาภายในบริษัท
ดังนั้นจึงสามารถทำการทดสอบได้หลากหลาย
ด้วยฐานหกแห่งในญี่ปุ่นและศูนย์ทดสอบในต่างประเทศสองแห่ง การทดสอบแบบเดียวกันนี้สามารถดำเนินการได้ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

คำขอรับบริการ

โปรดรอสักครู่เพื่อให้แบบฟอร์มปรากฏขึ้น

หากแบบฟอร์มไม่ปรากฏ โปรด ติดต่อเรา