TestLab Test & solution

Thử nghiệm rung

Các sản phẩm, linh kiện và sản phẩm nông nghiệp phải chịu tác động của môi trường do rung động và thời tiết ở các giai đoạn vận chuyển, lưu trữ và sử dụng khác nhau.
Chức năng, hiệu suất và tuổi thọ của sản phẩm phải có khả năng chịu được những môi trường này.Thử nghiệm rung động là một thử nghiệm để đánh giá một cách an toàn mức độ căng thẳng trong một thời gian ngắn trong phòng thí nghiệm.

Kiểm tra độ rung!」để được giải thích chi tiết hơn.

Thử nghiệm rung

Đặc trưng

Tất cả các thiết bị cần thiết để kiểm tra độ rung đều được sản xuất và phát triển nội bộ.
Do đó, một loạt các thử nghiệm có thể được tiến hành.
Với sáu cơ sở ở Nhật Bản và hai trung tâm thử nghiệm được ủy quyền ở nước ngoài, các thử nghiệm tương tự có thể được thực hiện ở Nhật Bản và nước ngoài.

Cuộc điều tra

Vui lòng đợi trong giây lát để biểu mẫu hiện ra.

Nếu biểu mẫu không xuất hiện, vui lòngli​ên hệ với chúng tôi