ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

DC-ซีรีส์

(ระบบเปลี่ยน 2 แกน)

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการทดสอบ

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบหลายแกน (สลับ) ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ ‘ปรับปรุงการทดสอบและประสิทธิภาพการทำงาน’