×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

DC-ซีรีส์

DC-ซีรีส์
(ระบบเปลี่ยน 2 แกน)

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการทดสอบ

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบหลายแกน (สลับ) ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ ‘ปรับปรุงการทดสอบและประสิทธิภาพการทำงาน’