×

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

TC-ซีรีส์

ระบบหลายแกน

TC-ซีรีส์
(ระบบเปลี่ยน 3 แกน)

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการทดสอบ

การทดสอบการสั่นสะเทือนแบบหลายแกน (สลับ) ใช้เพื่อ ‘ปรับปรุงการทดสอบและประสิทธิภาพในการทำงาน’ เป็นหลัก