ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ระบบหลายแกน

DS-ซีรีส์

(ระบบพร้อมกัน 2 แกน)

การทดสอบการสั่นสะเทือนที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบหลายแกน (พร้อมกัน) ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือนที่สมจริงยิ่งขึ้น