ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ระบบพื้นฐาน (แกนเดียว)

C-ซีรีส์

ช่วงการทดสอบการขนส่ง

การเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการทดสอบการขนส่งที่มีน้ำหนักมาก

C-ซีรีส์ เหมาะสำหรับการทดสอบการขนส่ง

คุณสมบัติ

รับน้ำหนักได้สูงสุด 1,000 kg

C-ซีรีส์ เพิ่มโหลดสูงสุดเมื่อเทียบกับระบบทั่วไป ช่วยให้สามารถทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากได้

บรรทุกของหนัก

การกระจัดมาตรฐาน 76.2 mmp-p

C-ซีรีส์ มีการกระจัด 76.2 mmp-p (ช่วงชัก 3 นิ้ว) ซึ่งให้ความสมดุลที่ดีระหว่างข้อมูลจำเพาะของความเร็ว ความเร่ง และการกระจัด

การกระจัดสูงสุดขนาดใหญ่

ความแข็งแกร่งสูง

C-ซีรีส์ ออกแบบมาสำหรับชิ้นงานทดสอบซึ่งจุดศูนย์ถ่วงสูงหรือเบี่ยงเบนไปจากจุดศูนย์กลาง

ความแข็งแกร่งสูง

รูปแบบการแทรกตาราง

หน่วย: mm

ตัวอย่างตำแหน่งสกรูยึด