ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ระบบหลายแกน

TS-ซีรีส์

ระบบพร้อมกัน 3 แกน

การทดสอบการสั่นสะเทือนที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากยิ่งขึ้น

ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนแบบหลายแกน (พร้อมกัน) ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือนที่สมจริงยิ่งขึ้น