×

Report Vibration tips

บทที่2 ข้อดีของการวัดความสั่นสะเทือน

1. ข้อดีของการวัดความสั่นสะเทือน

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยใช้เครื่องมือต่างๆ การวัดการสั่นสะเทือนเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ข้อดีของการวัดความสั่นสะเทือน

  • มีความไวสูงและเหมาะสำหรับการวินิจฉัยในระยะแรก
  • สามารถรับข้อมูลจำนวนมากและวิธีการวิเคราะห์ที่ดี
  • อุปกรณ์วัดราคาไม่แพงและติดตั้งง่าย
振動計測グラフ

ข้อมูลอ้างอิง:การวินิจฉัยการตรวจสอบสภาพเครื่อง ISO (หมวดการสั่นสะเทือน II) ออกโดยสมาคมวิจัยการสั่นสะเทือน (Shindo Gijyutu Kenkyukai)