Report Vibration tips

Chương2Ưu điểm của phép đo rung động

1. Ưu điểm của phép đo rung động

Bảo trì dự đoán được áp dụng rộng rãi bằng các công cụ khác nhau.Đo độ rung cho đến nay là phương pháp phổ biến nhất.

Ưu điểm của phép đo rung động

  • Nó rất nhạy cảm và do đó tuyệt vời để chẩn đoán sớm
  • Rất nhiều thông tin có thể thu được và các phương pháp phân tích được thiết lập tốt
  • Thiết bị đo không tốn kém và dễ lắp đặt.
振動計測グラフ

Tham khảo:Chẩn đoán theo dõi tình trạng máy theo tiêu chuẩn ISO (loại rung động II) do Hiệp hội Nghiên cứu Rung động (Shindo Gijyutu Kenkyukai) ban hành