Sản phẩm Chi tiết

DS-loạt

Hệ thống nhiều trục

DS-loạt
(Hệ thống đồng thời 2 trục)

Hiện thực hóa các bài kiểm tra độ rung thậm chí còn gần với môi trường thực hơn.

Máy kiểm tra độ rung đa trục (đồng thời) chủ yếu được sử dụng để tái tạo môi trường rung thực tế hơn.