Report Vibration Tips

Nguyên lý của cảm biến địa chấn

nguyên tắc cảm biến

Cảm biến thường được phân loại thành hai loại; Loại điện và cơ khí Tất cả các hệ thống giám sát địa chấn của IMV đều sử dụng cảm biến loại điện.

loại điện

loại servo

Servo type

Nguyên lý điển hình của hệ thống điện.Đầu ra ổn định có thể thu được từ gia tốc của tín hiệu tuyến tính.
Máy ghi địa chấn kết hợp yếu tố này theo ba trục.

Servo type

loại cơ khí

 • Loại bóng thả

  Các giá trị gia tốc phản ứng được đặt theo tỷ lệ kích thước của quả bóng thép và máy thu.
  Nhược điểm: chưa tương thích với động đất trực tiếp, chưa biết mức tối đa.

  Loại bóng thả
 • loại con lắc

  Các giá trị gia tốc phản ứng được đặt theo tỷ lệ kích thước giữa tiếp điểm và micromet.
  Nhược điểm: không phù hợp với động đất trực tiếp, mức tối đa không được biết đến.

  loại con lắc