TestLab Test & solution

Đại lý chứng nhận sản phẩm Hình minh họa

Đại lý chứng nhận sản phẩm

Chúng tôi có thể làm đại lý để xin các chứng chỉ cần thiết khi bán sản phẩm ra thị trường hoặc xuất/nhập khẩu đến/từ các quốc gia khác trên thế giới.
IMV sử dụng kiến thức tích lũy của mình để cung cấp giải pháp tổng thể nhằm đạt được sự chấp thuận của sản phẩm.

Xem minh họa thử nghiệm Hình minh họa

Xem minh họa thử nghiệm

Bạn có thể xem nhiều trường hợp thử nghiệm từ nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau.

Hình thức hợp đồng

Chúng tôi có ba kế hoạch để giải quyết vấn đề của bạn

Hình thức hợp đồng Hình minh họa

Luồng dịch vụ

Luồng dịch vụ Hình minh họa

Giới thiệu về quy trình từ yêu cầu đến hoàn thành bài kiểm tra.

Danh sách các phòng thử nghiệm

Danh sách các phòng thử nghiệm Hình minh họa

6 địa điểm ở Nhật Bản và 2 ở nước ngoài.
Chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cấp cao của bạn.

Danh mục cơ sở vật chất

Danh mục cơ sở vật chất

Chúng tôi có nhiều loại thiết bị thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thử nghiệm của chúng tôi.