Products Product

đón rung / Cảm biến rung

Cảm biến rung là thiết bị chuyển đổi rung động thành tín hiệu điện.
Điều quan trọng là phải chọn thiết bị thu rung phù hợp để đo độ rung chính xác.

Thu nhận rung động (Đầu ra dạng sóng)

Cảm biến rung (đầu ra dạng sóng): Đầu ra dạng sóng là biểu thị biên độ rung theo thời gian. Nó phù hợp để quan sát những thay đổi về tần số và biên độ rung.

Cảm biến rung (Đầu ra mức)

Cảm biến rung (đầu ra mức): Mức đầu ra là biểu thị biên độ rung so với giá trị tham chiếu cố định. Nó phù hợp để so sánh cường độ rung.

Bộ khuếch đại sạc/Bộ khuếch đại cảm biến