Products Product

máy đo địa chấn

Máy đo địa chấn là thiết bị dùng để đo chuyển động của mặt đất do động đất gây ra.
Chúng được sử dụng để hình thành mạng lưới quan sát động đất nhằm phát hiện sớm sự xuất hiện của động đất.

máy đo địa chấn

Hệ thống quan trắc động đất sử dụng các cảm biến rung để theo dõi liên tục hoặc định kỳ độ rung của các công trình nhằm phát hiện sớm thiệt hại do động đất gây ra.

Các sản phẩm liên quan đến máy đo địa chấn

Sức khỏe cấu trúc Hệ thống Giám sát

Hệ thống giám sát sức khỏe kết cấu sử dụng nhiều cảm biến rung để theo dõi liên tục hoặc định kỳ độ rung của các kết cấu nhằm phát hiện hư hỏng hoặc mỏi.