Corporate Info Corporate Information

Về Quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi theo đuổi chất lượng cao nhất cho sản phẩm và cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

IMV nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp và duy trì chất lượng cao nhất trong thiết kế, sản xuất và hiệu suất cho mọi sản phẩm chúng tôi sản xuất.
Để hỗ trợ nguyên tắc này, IMV đã thực hiện các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất.Nhà máy Osaka đã được trao giải thưởng ISO9001 vào năm 1997, Tiêu chuẩn Chất lượng Quốc tế.
Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng, IMV ưu tiên cao cho hỗ trợ kỹ thuật.Để duy trì độ tin cậy của sản phẩm lâu hơn, việc bảo trì và kiểm tra định kỳ đối với các sản phẩm của chúng tôi được thực hiện bởi các kỹ sư có tay nghề cao và được đào tạo đầy đủ.
IMV tổ chức định kỳ các hội thảo về rung động và trình diễn các kỹ thuật cũng như bí quyết mà chúng tôi đã phát triển.

Nhà máy Osaka đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001.

Chính sách chất lượng

  • Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và công nghệ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.
    Tập trung vào khách hàng, tuân thủ luật pháp và các quy định, đảm bảo độ tin cậy và cải tiến liên tục