Report Vibration tips

Giải pháp rung IMV

Mô phỏng kiểm tra độ rung

Mô phỏng kiểm tra độ rung

Trình mô phỏng kiểm tra rung được cung cấp bởi IMV của rung động.

ISO 17025

ISO/IEC 17025

IMV được công nhận bởi Perry Johnson Laboratory Recreditation, Inc. như một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn cho ISO/IEC 17025: 2017.

Tăng cường BCP được thực hiện trong IoT

Tăng cường BCP được thực hiện trong IoT

Hai hệ thống được đề xuất đặc biệt hiệu quả chống lại động đất.

Nguyên lý của cảm biến địa chấn

Nguyên lý của cảm biến địa chấn

Các cảm biến phát hiện địa chấn có thể được phân loại thành “điện” và “cơ học”.
Tất cả các máy đo địa chấn IMV sử dụng cảm biến điện.

Chức năng H.

Chức năng H.

Chi tiết về chức năng H.