TestLab Test & solution

Danh mục cơ sở vật chất

Hệ thống kiểm tra độ rung với bàn trượt

Hệ thống kiểm tra độ rung kết hợp buồng với bàn trượt

Hệ thống kiểm tra độ rung kết hợp buồng

Buồng nhiệt độ cực cao kết hợp

Hệ thống kiểm tra độ rung đa điểm

Hệ thống kiểm tra độ rung nhỏ gọn

Hệ thống kiểm tra độ rung động đất lớn 3 trục

hệ thống kiểm tra Sốc

Hệ thống kiểm tra độ rung 6 DOF quy mô lớn

Móc điện từ để thử nghiệm thả rơi

Buồng bán phản xạ

Dụng cụ đo lường

đầu mở rộng

vật cố định khối

Hệ thống kiểm tra chu kỳ nhiệt độ ứng suất cao

Hệ thống kiểm tra ăn mòn tuần hoàn

buồng chơi muối

buồng chứa bụi

buồng

lò nướng công nghiệp

Buồng sốc nhiệt

Kiểm tra EMC