Corporate Info Corporate Information

Triết lý doanh nghiệp

Corporate Philosophy Illustration

IMV đóng góp vào sự an toàn và an ninh của thế giới thông qua hoạt động kinh doanh của mình và góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững.

Khái quát về công ty

Corporate outline Illustration

Phần này giới thiệu sơ lược, tổng quan, khái niệm về IMV, chẳng hạn như vị trí của trụ sở chính và cách viết hoa.

Khách hàng của chúng tôi

Our clients Illustration

Chỉ những công ty được phép niêm yết (trang tiếng Anh)

Về Quản lý chất lượng

Quality Management Illustration

Bạn có thể xem kiểm soát chất lượng và chính sách chất lượng của IMV.

Bản đồ truy cập

Access map Illustration

Bạn có thể xem bản đồ truy cập vào tất cả các căn cứ.

Đại lý bán hàng và nhà phân phối

Global Distributor Illustration

Chúng tôi đang mở rộng các dịch vụ IMV của mình trên toàn thế giới thông qua các nhà phân phối được chứng nhận.