Sustainability ESG

Chứng nhận và báo cáo của Tổ chức bên ngoài

Chứng nhận của tổ chức bên ngoài

Chứng nhận công ty trắng

Chúng tôi đã được Tổ chức xúc tiến doanh nghiệp thế hệ mới Nhật Bản chứng nhận là doanh nghiệp trắng.Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại đây.( Truy cập trang tiếng Nhật.)

Chứng nhận ISO14001

Để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường (EMS) dựa trên tiêu chuẩn kiểm định quốc tế ISO14001 và thúc đẩy các hoạt động cải thiện môi trường, IMV sẽ đóng góp cho môi trường toàn cầu thông qua từng nhân viên làm việc có nhận thức về vấn đề môi trường.Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại đây.

Chứng nhận ISO14001

Tài liệu và báo cáo

Sắp ra mắt

Sắp ra mắt